Advocatenkantoor Raf Belde

Advocatenkantoor Raf Belde

Het kantoor, gelegen te Neeroeteren/Maaseik, werd in 2010 opgericht door Mter. Raf BELDE (°1983), dewelke sedert 2007 aan de Balie Limburg, Afdeling Tongeren, ingeschreven is.
Sedertdien staat het kantoor zowel particulieren als ondernemingen bij, waarbij bereikbaarheid en een persoonlijke aanpak voorop staan.

Indien mogelijk wordt bemiddeld, indien nodig geprocedeerd, steeds in nauw overleg met de cliënt, desgevallend met tussenkomst van de verzekering of pro Deo.

Mter. BELDE behaalde het diploma van licentiaat/master in de rechten (KU Leuven 2006), evenals dit van master na master in het stedenbouw- en milieurecht (UGent 2007) en volgt op continue wijze opleidingen teneinde op de hoogte te blijven van de tendensen in het recht.

Materies

 • Dringende en voorlopige maatregelen (verblijf, omgangsrecht, onderhoudsbijdrage, etc.)
 • Echtscheiding
 • Vereffening-verdeling
 • Schenking
 • Erfenis
 • Woninghuur
 • Handelshuur
 • Pacht
 • Woninghuur
 • Handelshuur
 • Pacht
 • Incasso
 • Handelsgeschil
 • Opstellen van contract en algemene voorwaarden
 • Incasso
 • Handelsgeschil
 • Opstellen van contract en algemene voorwaarden
 • Aansprakelijkheid van aannemer
 • Aansprakelijkheid van architect
 • Ontslag
 • Werkloosheid
 • Ziekte
 • Invaliditeit
 • Stedenbouwkundige vergunning
 • Milieuvergunning

Tarieven

Een eerste consultatie is kosteloos en vrijblijvend.
Hierin wordt een eerste advies gegeven, waarbij Uw mogelijkheden en slaagkansen worden nagegaan.

Kosten en erelonen

Het kantoor hanteert een basistarief van € 125,00 per uur.
Benevens dit ereloon worden de volgende kantoorkosten aangerekend:

 • Opening dossier: € 50,00
 • Dactylografie: € 11,00 per pagina
 • Kopies: € 0,40 per pagina
 • Verplaatsingen: € 0,65 per kilometer
 • Bijkomende kosten (aangetekende zendingen, etc.): reële kostprijs.

Gerechtskosten (dagvaardingskosten, etc.) worden doorgerekend aan de reële kostprijs of rechtstreeks voor betaling aangeboden aan de cliënt. Op de diensten van de advocaat dient 21 % BTW te worden aangerekend. 
U wordt stipt op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen in Uw dossier.  Daarenboven is er de mogelijkheid te werken met provisies, zodanig dat U het financiële verloop kan opvolgen en evalueren.

Verzekering

Vaak beschikt U zonder het zelf te beseffen over een polis rechtsbijstand.  Deze kan aan Uw autoverzekering, brandverzekering, familiale verzekering, etc. verbonden zijn.  
Op basis hiervan zal Uw verzekeraar tussenkomen, niet enkel in de gerechtskosten, doch tevens in kosten en erelonen van de advocaat.

Pro Deo

Mter. BELDE zal op Uw verzoek steeds nagaan of U in aanmerking komt voor pro Deo, hiertoe de nodige documenten indienen en vervolgens Uw dossier pro Deo behandelen.

Advocaat Raf Belde
Spilstraat 18 bus 2, 3680 Neeroeteren
T: +32 494 76 16 08
E: info@advocaatbelde.be

Consultatie na afspraak. 
Woensdag en vrijdag consultatie zonder afspraak van 16:00 tot 19:00

De Algemene verordening gegevensbescherming is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.