Kostprijs

Eerste consultatie

Een eerste consultatie is vrijblijvend.

Hierin wordt nagegaan of U al dan niet een advocaat nodig heeft, evenals een eerste advies gegeven.

Kostprijs

Tijdens de eerste consultatie worden de tarieven, dewelke afhankelijk zijn van de aard van de zaak, duidelijk medegedeeld en wordt een zo exact mogelijke raming gemaakt van de kostprijs.

Daarenboven wordt U stipt op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en kan worden gewerkt met provisies, zodanig dat U het financiële verloop beter kan opvolgen en evalueren.

Verzekering

Vaak beschikt U zonder het zelf te weten over een polis rechtsbijstand. Deze is bijvoorbeeld verbonden aan Uw autoverzekering, brandverzekering, familiale verzekering, …

Op basis hiervan zal Uw verzekeraar tussenkomen, niet enkel in de gerechtskosten, doch eveneens in de kosten en erelonen van het kantoor.

Pro Deo

Het kantoor zal op Uw verzoek steeds nagaan of U al dan niet recht heeft op Pro Deo, hiertoe de nodige aanvragen invullen en indienen en vervolgens Uw zaak Pro Deo behandelen.Voor verdere vragen mag U steeds vrijblijvend contact opnemen met het kantoor.

Adres


Advocaat Raf Belde
Spilstraat 18 bus 2
Neeroeteren
B-3680 Maaseik


Telefoon


Tel: 0494/76 16 08


Email


info@advocaatbelde.be