Veelgestelde vragen

Wat kost een eerste consultatie?

Een eerste consultatie is vrijblijvend.

Hierin wordt nagegaan of U al dan niet een advocaat nodig heeft en een eerste advies gegeven, waarbij de slaagkansen en kostprijs worden geschat.

Wat kost een zaak?

Indien Uw vordering niet wordt betwist door de tegenpartij, kan de kostprijs nauwkeurig worden geschat.

Bij betwisting zullen vooral de uren werktijd, dewelke Uw zaak in beslag neemt, doorslaggevend zijn. Toch wordt in dit geval de kostprijs zo nauwkeurig mogelijk geschat, U stipt op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en gewerkt met provisies, teneinde het financiële verloop te kunnen opvolgen en evalueren. Prijsafspraken en betalingstermijnen zijn eveneens mogelijk.

Daarenboven wordt de verliezende partij in de regel veroordeeld tot de gerechtskosten en de rechtsplegingsvergoeding (een tegemoetkoming in de kosten en erelonen van Uw advocaat).

Komt mijn verzekeraar tussen?

Vaak beschikt U zonder het zelf te weten over een polis rechtsbijstand.
Deze is bijvoorbeeld verbonden aan Uw autoverzekering, familiale verzekering, brandverzekering, ….

Op basis hiervan zal Uw verzekeraar tussenkomen, niet enkel in de gerechtskosten, doch eveneens in de kosten en erelonen van een vrij door U te kiezen advocaat.

Een klassiek voorbeeld hiervan is een dagvaarding voor de Politierechtbank voor een verkeersovertreding.

Heb ik recht op pro deo?

Indien mogelijk zal het kantoor Uw zaak steeds pro deo behandelen.

Hiervoor mag U een recent (maximaal 14 dagen oud) attest van gezinssamenstelling en Uw recente (van de laatste drie maanden) inkomstenbewijzen meebrengen, waarmee het kantoor de pro deo aanvraag zal invullen en indienen.

Hoe reageer ik op een schrijven, ingebrekestelling, verzoekschrift, dagvaarding, … ?

De eerste reactie is vaak doorslaggevend voor het verder verloop van Uw zaak.

Indien een advocaat onmiddellijk de juiste reactie formuleert, kan U zichzelf veel ellende besparen.

Aldus is het van het grootste belang dat (en bespaart U zelfs kosten als) U tijdig een advocaat consulteert.

Kan ik mijzelf verdedigen?

Uzelf verdedigen kan, doch is niet aan te raden, zeker niet wanneer de tegenpartij zich laat bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat.

Adres


Advocaat Raf Belde
Spilstraat 18 bus 2
Neeroeteren
B-3680 Maaseik